Studiecirkel i ämnet “Klimat i förändring”

Föreläsare är Stig Söderberg med 50 års erfarenhet med arbete som gäller luft och vatten. Han berättade bl.a att om inte drivhuseffekten hade funnits hade …

Studiecirkel i ämnet “Klimat i förändring” Läs mer »